DODAJ DO ULUBIONYCH  |  KONTAKT  |  MIASTA ZAPRZYJAďż˝NIONE    
Menu witryny
Strona główna
Giełda izolacji
Materiały izolacyjne
Kalkulatory izolacji
Alfabet izolacji
Historia izolacji
Organizacje
Media, Publikatory
Analizy, raporty
Praca
Fora dyskusyjne
[email protected]
Wyszukiwarki
Przydatne linki
Archiwum
Licznik odwiedzin
19072929 odwiedzających
Aktualnie na stronie
Aktualnie jest 10 gości online

Google

Alfabet izolacji


  Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


  Wszystko

  W glosariuszu znajduje się: 628 wpisów.
  Strony: Ť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ť

  WpisDefinicja
  APROKSYMACJA

  Zastępowanie jednych wielkości lub obiektów matematycznych przez inne, bliskie im w pewnym określonym sensie, np. każdą liczbę niewymierną można aproksymować (czyli zastąpić ją) z dowolną dokładnością pewną liczbą wymierną.

   
  ASFALTY

  Jeden z rodzajów lepiszczy bitumicznych. Za względu na pochodzenie rozróżnia się asfalty ponaftowe, które są pozostałością po destylacji ropy naftowej i asfalty naturalne (stosowane głównie jak cenny dodatek do asfaltów ponaftowych). Asfalty stosuje się do produkcji płynnych materiałów izolacyjnych (emulsje, pasty emulsyjne, roztwory, kity uszczelniające, lepiki i masy asfaltowe), pap (izolacyjnych, podkładowych, wierzchniego krycia) i pokryć dachowych (bitumicznych płyt i dachówek).

   
  ASOCJACJA

  Łączenie się pojedynczych cząsteczek w zespoły cząsteczkowe; występuje przede wszystkim w czystych cieczach i ich mieszaninach, ale również i w parach, jest wynikiem silnego oddziaływania międzycząsteczkowego.

   
  ATEST

  Dokument zaświadczający określoną jakość dostarczonego materiału (np. skład chemiczny, własności mechaniczne itp.) wystawiony na życzenie odbiorcy przez wytwórcę lub instytucję upoważnioną do oceny jakości.

   
  AUDYT ENERGETYCZNY

  Opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego rozwiązania, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia dla projektu budowlanego.

   
  AZBEST

  Minerał z grupy serpentynu i amfiboli, występujący przeważnie w postaci równolegle włóknistych skupień; największe znaczenie ma azbest chryzotylowy (serpentynitowy) używany do wyrobu tkanin ogniotrwałych, materiałów izolacyjnych, jako dodatek do materiałów ogniotrwałych do krycia dachów (płyty azbestowo – cementowe), rur azbestowo – cementowych; azbest amfibolowy (aktynolitowy, tremolitowy, hornblendowy) ze względu na swą kwasoodporność jest używany w przemyśle chemicznym.

   
  BATERIA SŁONECZNA

  Zespół fotoelementów półprzewodnikowych do bezpośredniej przemiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

   
  BEDNARKA

  Wyrób wacowany na gorąco o przekroju poprzecznym w kształcie bardzo spłaszczonego prostokąta (taśmy) o znacznej długości, dostarczany w kręgach, wstęgach lub snopkach, stosowany bądź do dalszego walcowania na zimno bądź też dalszej przeróbki plastycznej, np. w konstrukcjach stalowych.

   
  BELKA

  Pręt konstrukcyjny podlegający zginaniu, poziomy lub pochyły, oparty na dwóch lub więcej podporach, zdolny do przenoszenia na nie obciążeń.

   
  BENTONIT

  Glina betonitowa - skała osadowa ilasta, składająca się głównie z montmorylonitu, tj. uwodnionego glinokrzemianu magnezowego; dzięki silnym własnościom absorpcyjnym ma szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym (mydło, farby, emalie), włókienniczym, naftowym (środek oczyszczający), w odlewnictwie (glina formierska) oraz do białkowej stabilizacji wina.

   


  Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


  Glossary V1.5


  Kontakt | Reklama