DODAJ DO ULUBIONYCH  |  KONTAKT  |  MIASTA ZAPRZYJAďż˝NIONE    
Menu witryny
Strona główna
Giełda izolacji
Materiały izolacyjne
Kalkulatory izolacji
Alfabet izolacji
Historia izolacji
Organizacje
Media, Publikatory
Analizy, raporty
Praca
Fora dyskusyjne
[email protected]
Wyszukiwarki
Przydatne linki
Archiwum
Licznik odwiedzin
19073861 odwiedzających
Aktualnie na stronie
Aktualnie jest 4 gości online

Google

Alfabet izolacji


  Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


  Wszystko

  W glosariuszu znajduje się: 628 wpisów.
  Strony: Ť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ť

  WpisDefinicja
  BETON

  Tworzywo otrzymywane w wyniku wiązania i twardnienia mieszanki betonowej (mieszaniny spoiwa - najczęściej cementu, kruszywa, wody i odpowiednich domieszek). Betony w zależności od gęstości pozornej dzieli się na: lekkie (gętość pozorna poniżej 1800 kg/m3), zwykłe (od 1800 do 2600 kg/m3), ciężkie (powyżej 2600 kg/m3).

   
  BEZINERCYJNY

  Pozbawiony bezwładności.

   
  BEZWŁADNOŚCIOWY

  Mechanizm działający dzięki wykorzystaniu siły bezwładności.

   
  BEZWŁADNOŚĆ

  Inercja - dolność ciała materialnego do zachowania swego stanu ruchu (ruchu jednostajnego prostoliniowego, obrotowego lub równowagi), gdy siły zewnętrzne działające na ciało równoważą się.

   
  BIERNOŚĆ CHEMICZNA

  Charakterystyczny dla niektórych pierwiastków oraz związków chemicznych brak wyraźniejszych zdolności do wchodzenia w reakcje chemiczne, spowodowany występowaniem szczególnie trwałych konfiguracji elektronowych składających się z 8, 18 lub 32 elektronów.

   
  BIOENERGETYKA

  Dział biochemii zajmujący się przemianami energetycznymi w żywych organizmach.

   
  BIONIKA

  Dziedzina wiedzy z pogranicza techniki i biologii badająca budowę i zasady działania organizmów żywych w celu wykorzystania uzyskanych wyników do konstrukcji układów technicznych.

   
  BIPOLARNY

  Dwubiegunowy.

   
  BITUMICZNE LEPISZCZA

  Materiały wiążące pochodzenia organicznego, które zmieniają konsystencję dzięki zjawiskom fizycznym, nie zaś – jak np. beton – chemicznym. Rozróżnia się lepiszcza smołowe i asfaltowe, w budownictwie stosuje się głównie asfaltowe.

   
  BITUMICZNE SUBSTANCJE

  Inaczej BITUMINY, kopalne węglowodory powstałe w wyniku długotrwałych procesów geologicznych, prawdopodobnie przez osadzanie się szczątków roślinnych i zwierzęcych na dnie mórz. Należą do podstawowych surowców energetycznych i chemicznych. Głównymi przedstawicielami bituminów są ropa naftowa, gaz ziemny oraz lepiszcza bitumiczne. W budownic- twie stosuje się te ostatnie – smołę i asfalty.

   


  Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


  Glossary V1.5


  Kontakt | Reklama