DODAJ DO ULUBIONYCH  |  KONTAKT  |  MIASTA ZAPRZYJAďż˝NIONE    
Menu witryny
Strona główna
Giełda izolacji
Materiały izolacyjne
Kalkulatory izolacji
Alfabet izolacji
Historia izolacji
Organizacje
Media, Publikatory
Analizy, raporty
Praca
Fora dyskusyjne
[email protected]
Wyszukiwarki
Przydatne linki
Archiwum
Licznik odwiedzin
19072955 odwiedzających
Aktualnie na stronie
Aktualnie jest 20 gości online

Google

Alfabet izolacji


  Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


  Wszystko

  W glosariuszu znajduje się: 628 wpisów.
  Strony: Ť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ť

  WpisDefinicja
  NORMA

  Zasada, przepis, wzór; zwykle jest to dokument techniczno-prawny określający jednoznacznie wymagania jakościowe lub ilościowe odnośnie przedmiotu n., a także zalecający lub zobowiązujący do ich przestrzegania; n. państwowe (w Polsce oznaczane PN – Polska Norma) obowiązują na terenie całego kraju; n. branżowe (BN) przeznaczone są do stosowania w określonej branży, niezależnie od administracyjnego podporządkowania zakładów pracy; n. zakładowe (ZN) – w jednym lub kilku zakładach pracy.

   
  NORMY ISO

  NORMY ISO

  Międzynarodowe Normy ISO są ustanawiane przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (International Standard-Organization) z siedzibą w Genewie. Znaczenie tych norm polega na ustanowieniu standardów obowiązujących w handlu międzynarodowym. Normy te mogą być również przenoszone do norm narodowych i są wtedy odpowiednio oznaczane, np.: DIN ISO 4109 Frischbeton; Bestimmung der Konsistenz; Setzversuch (Beton towarowy. Ocena konsystencji; badanie ciekłości).

   
  NOŚNIK CIEPŁA

  Substancja, która przenosi ciepło od źródła do odbiornika; nośnik ogrzany w kotle lub piecu i doprowadzony do miejsc wymagających ogrzewania, zawracany jest z powrotem do kotła lub pieca ; n.c. są woda, para wodna, gliceryna, oleje mineralne itd.

   
  NOŚNOŚĆ

  Zdolność maszyny lub jej części do przenoszenia obciążeń, wyrażona dopuszczalną (często umowną) wartością tych obciążeń.

   
  NOŚNOŚĆ OGNIOWA R

  NOŚNOŚĆ OGNIOWA R

  Czas wyrażony w minutach, po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać swoją funkcję nośną i następuje przekroczenie dopuszczalnych przemieszczeń.

   
  NOŻYCE

  (1) Narzędzie ręczne do cięcia różnych materiałów składające się z dwóch ruchomych  noży połączonych ze sobą przegubowo; (2) Maszyna do cięcia blach, której elementami roboczymi są noże; zależnie od konstrukcji i kształtu noży rozróżnia się n. gilotynowe, n. krążkowe, n. wielokrążkowe.

   
  NÓŻ

  Narzędzie do maszynowej obróbki skrawaniem, zależnie od rodzaju obróbki rozróżnia się n. tokarskie, strugarskie i dłutownice.

   
  NYLON

  Włókna i tworzywa poliamidowe.

   
  OBLICZENIOWY OPÓR CIEPLNY

  Wartość oporu cieplnego wyrobu budowlanego w określonych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, jakie można uważać za typowe dla właściwości użytkowej tego wyrobu wbudowanego w komponent budowlany.

  W przypadku braku dokładnych informacji o warunkach wymiany ciepła w odniesieniu do powierzchni płaskich stosuje się wartości oporów przejmowania ciepła podane w tablicy 1 normy.

  Żródło: www.rockwool.pl


  Sposoby wyznaczania obliczeniowego oporu cieplnego szczegółowo przedstawione są w normie PN-EN ISO 6946:1999 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
  Wg wyżej wymienionej normy opór cieplny warstw jednorodnych (warstw o stałej grubości, o właściwościach cieplnych jednorodnych) można wyznaczyć ze wzoru.
   
  OBLICZENIOWY WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA C

  def. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach wewnętrznych lub zewnętrznych, jakie można uważać za typowe dla właściwości użytkowej tego wyrobu wbudowanego w komponent budowlany.

  Wartość obliczeniową współczynnika można wyznaczyć przez wykonanie tzw. konwersji wartości deklarowanej na warunki eksploatacji izolacji w budynkach, przy tzw. wilgotności ustabilizowanej. W krajach Unii Europejskiej przy ustalaniu obliczeniowej przewodności cieplnej materiałów obecnie przyjmuje się, że eksploatacyjna wilgotność materiału w przegrodzie budowlanej jest to jego wilgotność w stanie równowagi z otaczającym powietrzem o temperaturze 23 oC i wilgotności względnej 80%.

  Żródło: www.rockwool.pl


   


  Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


  Glossary V1.5


  Kontakt | Reklama